بلیط هواپیما | خرید بلیط هواپیما | هتل خارجی | بلیط ارزان

بلیط هواپیما | خرید بلیط هواپیما | هتل خارجی | بلیط ارزان

بلیط هواپیما | خرید بلیط هواپیما | هتل خارجی | بلیط ارزان

آدرس سفارت ایتالیا

به دنبال عقد قرارداد همکاری میان سفارت ایتالیا در تهران و شرکت Cox and Kings Global Services Management (Singapore) Pte Limited، نحوه ارایه درخواست صدور روادید به سفارت ایتالیا از تاریخ ۷ ژوئن ۲۰١۸ تغییر کرده است.
متقاضیان ویزای ایتالیا میتوانند از این پس به نشانی تهران، ولنجک، انتهای خیابان سیزدهم شرقی، مرکز خرید گالریا، ساختمان اداری، طبقه چهارم، پس از اخذ وقت سفارت ایتالیا توسط اژانس رایکاگشت، بصورت حضوری مراجعه نمایند.

موارد مرتبط

0 نظر
نوشتن نظر